Artrosemagneettherapie.nl is een website van SmartMedix. Heeft u vragen, ga dan naar de  Contactpagina.

Klinisch onderzoek: artrosebehandeling met MAGCELL® ARTHRO

Als onderdeel van de klinische studie waarin ons magnetische therapieapparaat  MAGCELL® ARTHO werd getest, waren pijn, stijfheid en beperkingen van de dagelijkse activiteiten bij arthrose van de knie aanzienlijk verminderd in vergelijking met de placebogroep.

Klinisch onderzoek

Effecten van pulserende elektromagnetische velden (PEMF) bij patiënten met artrose: het resultaat van een prospectieve, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, dubbelblinde studie.

Artrose is de meest voorkomende gewrichtsaandoening in de wereld en brengt hoge behandelingskosten met zich mee. De effecten van eerdere therapeutische concepten zijn beheersbaar, medicamenteuze therapie wordt vaak geassocieerd met sterke bijwerkingen.
Het doel van deze studie was om de effecten van pulserende elektromagnetische velden (PEMF) van 100 mT te evalueren door middel van het MAGCELL® ARTHRO therapieapparaat als complementaire therapie van patiënten met artrose van de knie in een onderzoek met voldoende methodologische kwaliteit.

Patiënten en methodologie
In de studie werden de effecten van MAGCELL® ARTHRO bij 60 patiënten met knie artrose onderzocht. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 61 jaar. Alle patiënten in de studie hadden knie artrose van gemiddelde ernst (gemiddeld 2,9 volgens de zogenaamde ACR criteria; ACR = American College of Rheumatology). Dit is een diagnostisch hulpmiddel voor de indeling van artrose om de vergelijkbaarheid van de patiënten in klinische studies te creëren.
Zoals vereist in kwalitatief hoogwaardige klinische studies waren de patiënten bij toeval (per stuk) werden verdeeld in een “echte” behandeling groep (nocebo-groep) en een “placebo-groep”. De placebogroep werd behandeld met apparaten zonder vermogen. Noch de behandelende artsen, noch de patiënten hadden zich bewust van welke groep de patiënten werden verdeeld (dubbelblind onderzoek).

Onderzoek
De patiënten beoordeelden de mate van pijn, stijfheid en fysieke functionaliteit met behulp van een vragenlijst (WOMAC). Aan het begin en aan het eind van de studie. Bovendien werden de pijn bij de zogenaamde VAS (visuele analoge pijnschaal) dagelijks beoordeeld.

Het resultaat
Een vergelijking van de resultaten van het eerste onderzoek en het eindonderzoek van de WOMAC GlobalScore toonde een significante (p <0,0001) verbetering van 58% in de nocebo groep en een onbeduidende verslechtering van 7% in de placebogroep. Ook de pijndynamiek in het kniegewricht, die door een VAS in de vorm van een patiëntendagboek, verbeterde aanzienlijk verbeterd in de nocebo groep 23-15 (34,7%). In de placebogroep, was er een onbeduidende achteruitgang van 0,2% optrad. De omtrek van het kniegewricht nam licht af in de nocebo groep, terwijl deze licht toenam in de de placebogroep. De parameters ‘effectiviteit’ en ‘verdraagzaamheid’ werden geregistreerd met behulp van een  5-punts of 6-punts likertschaal.

In deze prospectieve, gerandomiseerde, placogecontrolleerde, dubbelblinde studie werd het gebruik van PEMF geleid tot significante verbeteringen van de symptomen en functionele status bij patiënten met artrose via het MAGCELL® ARTHRO therapie apparaat.

Bron

Wuschech H., door Hehn U., Mikus E., Radio R.H. (2015): Effecten van PEMF op patiënten met artrose: Resultaten van een prospectieve, placebo-gecontroleerde, dubbelblinde studie. Bioelectromagnetics 36 (8), 576-585.